BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

admin

อัพเดทราคาทอง ประจำวันที่ 26/09/2560 เวลา 14:43 ครั้งที่ 3

อัพเดทราคาทองวันที่ 26/09/2560 เวลา 14:43 น. ครั้งที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ทองคำแท่ง ราคาซื้ออยู่ที่ 20,450.00 บาท ส่วนราคาขายอยู่ที่ 20,550.00 บาท ลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณ ราคาซื้ออยู่ที่ 20,087.00 ...

Read More »

อัพเดทราคาทอง ประจำวันที่ 26/09/2560 เวลา 10:58 ครั้งที่ 2

อัพเดทราคาทองวันที่ 26/09/2560 เวลา 10:58 น. ครั้งที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ทองคำแท่ง ราคาซื้ออยู่ที่ 20,500.00 บาท ส่วนราคาขายอยู่ที่ 20,600.00 บาท เพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณ ราคาซื้ออยู่ที่ 20,1 ...

Read More »

อัพเดทราคาทอง ประจำวันที่ 26/09/2560 เวลา 09:24 ครั้งที่ 1

อัพเดทราคาทองวันที่ 26/09/2560 เวลา 09:24 น. ครั้งที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ทองคำแท่ง ราคาซื้ออยู่ที่ 20,450.00 บาท ส่วนราคาขายอยู่ที่ 20,550.00 บาท เพิ่มขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณ ราคาซื้ออยู่ที่ 20, ...

Read More »

อัพเดทราคาทอง ประจำวันที่ 25/09/2560 เวลา 09:24 ครั้งที่ 1

อัพเดทราคาทองวันที่ 25/09/2560 เวลา 09:24 น. ครั้งที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ทองคำแท่ง ราคาซื้ออยู่ที่ 20,200.00 บาท ส่วนราคาขายอยู่ที่ 20,300.00 บาท ลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณ ราคาซื้ออยู่ที่ 19,829.28 ...

Read More »

อัพเดทราคาทอง ประจำวันที่ 23/09/2560 เวลา 09:12 ครั้งที่ 1

อัพเดทราคาทองวันที่ 23/09/2560 เวลา 09:12 น. ครั้งที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ทองคำแท่ง ราคาซื้ออยู่ที่ 20,250.00 บาท ส่วนราคาขายอยู่ที่ 20,350.00 บาท เพิ่มขึ้น 0 บาท ทองรูปพรรณ ราคาซื้ออยู่ที่ 19,88 ...

Read More »

อัพเดทราคาทอง ประจำวันที่ 22/09/2560 เวลา 09:28 ครั้งที่ 1

อัพเดทราคาทองวันที่ 22/09/2560 เวลา 09:28 น. ครั้งที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ทองคำแท่ง ราคาซื้ออยู่ที่ 20,250.00 บาท ส่วนราคาขายอยู่ที่ 20,350.00 บาท เพิ่มขึ้น 0 บาท ทองรูปพรรณ ราคาซื้ออยู่ที่ 19,88 ...

Read More »

อัพเดทราคาทอง ประจำวันที่ 21/09/2560 เวลา 13:54 ครั้งที่ 3

อัพเดทราคาทองวันที่ 21/09/2560 เวลา 13:54 น. ครั้งที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ทองคำแท่ง ราคาซื้ออยู่ที่ 20,250.00 บาท ส่วนราคาขายอยู่ที่ 20,350.00 บาท ลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณ ราคาซื้ออยู่ที่ 19,889.92 ...

Read More »

อัพเดทราคาทอง ประจำวันที่ 21/09/2560 เวลา 11:18 ครั้งที่ 2

อัพเดทราคาทองวันที่ 21/09/2560 เวลา 11:18 น. ครั้งที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ทองคำแท่ง ราคาซื้ออยู่ที่ 20,300.00 บาท ส่วนราคาขายอยู่ที่ 20,400.00 บาท ลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณ ราคาซื้ออยู่ที่ 19,935.40 ...

Read More »

อัพเดทราคาทอง ประจำวันที่ 21/09/2560 เวลา 09:26 ครั้งที่ 1

อัพเดทราคาทองวันที่ 21/09/2560 เวลา 09:26 น. ครั้งที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ทองคำแท่ง ราคาซื้ออยู่ที่ 20,350.00 บาท ส่วนราคาขายอยู่ที่ 20,450.00 บาท ลดลง 150 บาท ทองรูปพรรณ ราคาซื้ออยู่ที่ 19,980.8 ...

Read More »

อัพเดทราคาทอง ประจำวันที่ 21/09/2560 เวลา 09:26 ครั้งที่ 1

อัพเดทราคาทองวันที่ 21/09/2560 เวลา 09:26 น. ครั้งที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ทองคำแท่ง ราคาซื้ออยู่ที่ 20,350.00 บาท ส่วนราคาขายอยู่ที่ 20,450.00 บาท ลดลง 150 บาท ทองรูปพรรณ ราคาซื้ออยู่ที่ 19,980.8 ...

Read More »