BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

คำนวนอัตราแลกแปลี่ยน

เครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนราคาทองคำ สามารถเลือกประเภทราคาตั้งต้นของทองคำ หรือกำหนดราคาทองคำในสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยเอานซ์ (USD per troy ounce) กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ (THB/USD) เพื่อที่จะหาราคาทองคำที่เป็นสกุลเงินบาท

เครื่องคำนวณราคาทองคำ (Gold Price Converter Program)ของเว็บไซต์ http://www.tfex.co.th